พิมพ์ใบเสร็จ
กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล

** ในบาง Browser หรือบนโทรศัพท์จะไม่สามารถแสดง Preview เอกสารได้
ให้ผู้สมัครกดปุ่มดาวน์โหลดเอกสารที่ด้านล่าง
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แจ้งปัญหาทางเทคนิค: คลิ๊ก

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบโทร 023924021 ต่อ 2308 - 2311

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome

Last update: 21/01/63
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี